Amor Gignit Amorem Forum

Het (ruis)modelleren van een OpAmp (LT1028)

dekkersj - 11-6-2014 op 09:02 PM

Daar waar men behoefte heeft aan inzicht en niet zit te wachten op moeilijk convergerende tijddomein simulaties, kunnen behavioral models uitkomst bieden. Hierbij is gebruik gemaakt van een geidealiseerde voorstelling van zaken, meestal gericht op DC of AC simulaties. Ruis is daarbij een zinnige aanvulling. Door goed te kijken welke stromen en spanningen er ontstaan kan de ontwerper een inschatting maken of dit realistisch is. Te leveren stromen van bv 100 mA zullen doorgaans voor problemen zorgen en de ontwerper zal dan op zoek moeten gaan naar alternatieven. Het ontstaan van spanningen in kV range is eveneens een teken aan de wand dat er iets niet in orde is.

Hier het model van een OpAmp dat geldig is tot niet al te hoge frequenties. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een eerste orde laagdoorlaatfilter als verschilversterker. Zie het aangehechte plaatje.

LT1028model_ACsignal.jpg - 453kB

dekkersj - 11-6-2014 op 09:09 PM

Om de 1/f spannings- en stroomruis te modelleren, zie aangehechte notities. (met excuses voor het gekriebel)

LT1028model_ACsignal_OneOverFvoltageNoise.jpg - 408kB LT1028model_ACsignal_OneOverFcurrentNoise.jpg - 445kB

dekkersj - 12-6-2014 op 11:31 AM

Om het 1/f gedrag te modelleren is gebruik gemaakt van het FindFit commando in Mathematica. Dat ziet er als volgt uit:Het gaat er dus om om een tweetal sets datapunten te kiezen. In dit geval bij 0,01 en 10 Hz.