Amor Gignit Amorem Forum

Groepslooptijd, fase-, amplitude- en frequentievervorming

dekkersj - 27-3-2013 op 03:42 PM

Wat we in Nederland onder dit begrip verstaan, is hieronder kort samengevat:


Bron: Van element tot schakeling 2, Fundamentele elektronica voor het hoger technisch onderwijs, Drs. Th. Mollinga. Educaboek ISBN 901101944X.

uo = uitgangssignaal
A = versterkingsfactor van het versterkend element
ūs = amplitude van het ingangssignaal = topwaarde van de sinus
cos(.) = cosinus van argument .
omega*t = frequentie keer tijd
phi = hoek van de faseverschuiving

En in het rechterlid wordt de frequentie omega buiten haakjes gebracht.

Het eisen dat de groepslooptijd constant is, is equivalent aan het uitblijven van fasevervorming. Dit is te concluderen uit de laatste zin van bovengenoemd citaat. Fasevervorming is een vorm van lineaire vervorming.

Nu we toch bezig zijn:
* amplitudevervorming ontstaat als verschillende frequentiecomponenten van het ingangssignaal verschillend versterkt worden. De amplitudekarakteristiek is dan geen horizontale lijn. Amplitudevervorming is een vorm van lineaire vervorming.
* frequentievervorming is het resultaat van de niet-lineariteit van de karakteristieken van de versterker. Wordt ook wel niet-lineaire of harmonische vervorming genoemd. Of kortweg distorsie.

Groet,
Jacco