De binomiale verdeling.

De binomiale verdeling.

Comments mail to: jacco.dekkers@concepts.nl

In de kansrekening en de statistiek is de binomiale verdeling een verdeling van het aantal successen X in een reeks van n onafhankelijke alternatieven alle met succeskans p. Zo'n experiment wordt ook wel een Bernoulli-experiment genoemd. In een reeks van n Bernoulli-experimenten kunnen 0, 1, ..., n successen voorkomen. Het aantal successen is een stochastische variabele X. De kans op precies k successen, P(X = k), kan gemakkelijk berekend worden aan de hand van de kansfunctie:
Eqn
Vul voor de kans op succes (p), het aantal waarnemingen (n) en de waarde voor k in.
Tabel 1. Invoer parameters:
1.1. Kans op succes bij iedere waarneming of trial (p):
1.2. Het aantal waarnemingen (n): (Ter voorkoming van overflow in de faculteit-berekening, moet dit getal <170 zijn.)
1.3. Het aantal gewenste successen (k):
Tabel 2. Resultaten:
2.1. De kans dat er exact k successen zijn (P(X = k)): %
2.2. De kans dat er k of meer successen zijn (P(X >= k)): %
2.3. De kans dat er minder dan k successen zijn (P(X < k)): %
2.4. De verwachtingswaarde, gemiddelde of "mu":
2.5. De variantie of "sigma kwadraat":
2.6. De standaardafwijking of "sigma":
2.7. De scheefheid of derde moment:
2.8. De (vierde moment -3) kurtosis:
2.9. De modus:
2.10. Aantal mogelijke combinaties zonder teruglegging van n en k ( de-n-boven-k term):

Uiteraard kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend!